Giới Thiệu
Dự Án
Đối Tác
Sơ Đồ Đường Đi
Báo Giá Sản Phẩm
Tài liệu kỹ thuật
 
 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tư vấn - 0933 560 991
Kỹ thuật - 0935 060 855
Tư vấn - 0913 650 344
hot line HOT LINE
hot line

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM


PLC S7-400 Siemens
 
Chủ nhật, 26 Tháng 8 2012 05:08

PLC Siemens s7-300 - Analog Outputs Modules

argaiv1269

Các sản phẩm liên quan đến PLC Siemens S7-400

PART NUMBER
MÃ SẢN PHẨM

DESCRIPTION
MÔ TẢ ĐẶC TÍNH

6ES7412-1XJ05-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 412-1
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH:
288 KB WORKING MEMORY,
(144 KB CODE, 144 KB DATA),
INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S

6ES7414-2XK05-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 414-2
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH:
1 MB WORKING MEMORY,
(0,5 MB CODE, 0,5 MB DATA),
1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S,
2. INTERFACE PROFIBUS DP

6ES7414-3XM05-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 414-3
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH:
2.8 MB WORKING MEMORY,
(1.4 MB CODE, 1.4 MB DATA),
1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S,
2. INTERFACE PROFIBUS DP,
3. IF IFM MODULES PLUGGABLE

6ES7414-4HM14-0AB0

SIMATIC S7-400H, CPU 414H
CENTRAL UNIT FOR
S7-400H AND S7-400F/FH,
4 INTERFACES: 1 MPI/DP, 1 DP
AND 2 FOR SYNC MODULES,
2.8 MB MEMORY
(1.4 MB DATA/1.4 MB CODE)

6ES7416-2XN05-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 416-2
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH:
5.6 MB WORKING MEMORY,
(2.8 MB CODE, 2.8 MB DATA),
1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S,
2. INTERFACE PROFIBUS DP

6ES7416-3XR05-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 416-3
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH:
11.2 MB WORKING MEMORY,
(5.6 MB CODE, 5.6 MB DATA),
1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S,
2. INTERFACE PROFIBUS DP,
3. IF IFM MODULES PLUGGABLE

6ES7417-4XT05-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 417-4
CENTRAL PROCESSING UNIT WITH:
30 MB WORKING MEMORY,
(15 MB CODE; 15 MB DATA)
1. INTERFACE MPI 12 MBIT/S,
2. INTERFACE PROFIBUS DP,
3./4. IF IFM MODULES PLUGGABLE

6ES7421-1BL01-0AA0

SIMATIC S7-400, SM 421
DIGITAL INPUT MODULE,
OPTIC. ISOLATED, 32 DI, 24V DC

6ES7421-1EL00-0AA0

SIMATIC S7-400, SM 421
DIGITAL INPUT MODULE,
FLOATING, 32 DI, 120V DC/AC

6ES7421-1FH20-0AA0

SIMATIC S7-400, DIG.INPUT MOD.
SM 421, OPTIC. ISOLATED,
16 DI, 120/230V UC
INPUTS PER IEC1131-2 TYPE 2

6ES7421-7BH01-0AB0

SIMATIC S7-400, DIGITAL INPUT
SM 421, GALVANICALLY ISOLATED,
16 DI, 24V DC WITH
0.05 MS INPUT DELAY,
ALARM, DIAGNOSTICS

6ES7421-7DH00-0AB0

SIMATIC S7-400, SM 421
DIGITAL INPUT MODULE,
OPTIC. ISOLATED, 16 DI,
24 - 60V UC, ALARM, DIAGNOSTICS

6ES7422-1BH11-0AA0

SIMATIC S7-400, SM 422
DIGITAL OUTPUT MODULE,
OPTIC. ISOLATED, 16 DO,
24V DC, 2A

6ES7422-1BL00-0AA0

SIMATIC S7-400, SM 422
DIGITAL OUTPUT MODULE,
OPTIC. ISOLATED, 32 DO,
24V DC, 0.5A

6ES7422-1FH00-0AA0

SIMATIC S7-400, SM 422
DIGITAL OUTPUT MODULE,
OPTIC. ISOLATED, 16 DO,
120/230V AC, 2A

6ES7422-1HH00-0AA0

SIMATIC S7-400, SM 422
DIGITAL OUTPUT MODULE,
OPTIC. ISOLATED, 16 DO,
5..230V AC, 5A RELAY

6ES7422-7BL00-0AB0

SIMATIC S7-400, DIG.OUTPUT MOD.
SM 422, OPTIC. ISOLATED,
32 DO, 24V DC, 0.5A WITH
0,15 MS OUTPUT DELAY,
DIAGNOSTICS

6ES7431-0HH00-0AB0

SIMATIC S7-400, ANALOG INPUT
SM 431, NON-ISOLATED
16 AI, RESOLUTION 13 BITS,
&/-10V, +/-20MA, 4 - 20MA 20 MS MODULE
UPDATE

6ES7431-1KF00-0AB0

SIMATIC S7-400, SM 431
ANALOG INPUT MODULE
OPTIC. ISOLATED, 8 AI,
13 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST.

6ES7431-1KF10-0AB0

SIMATIC S7-400, SM 431
ANALOG INPUT MODULE
OPTIC. ISOLATED, 8 AI,
14 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST./
THERMOEL/PT100

6ES7431-1KF20-0AB0

SIMATIC S7-400, SM 431
ANALOG INPUT MODULE
OPTIC. ISOLATED, 8 AI,
14 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST.
0.416 MS SCAN TIME

6ES7431-7KF00-0AB0

SIMATIC S7-400, ANALOG INPUT
SM 431, 8AI; 16 BIT RESOLUTION,
U/I/THERMOEL., OPTIC. ISOLATED
W. 1 POINT PER COMMON, DIAGN.,
ALARM, 20 MS MODULE UPDATE

6ES7431-7KF10-0AB0

SIMATIC S7-400, ANALOG INPUT
SM 431, 8AI; 16 BIT RESOLUTION,
RESIST./PT100/NI100
OPTIC. ISOLATED, DIAGNOSTIC,
ALARM, 20 MS MODULE UPDATE

6ES7431-7QH00-0AB0

SIMATIC S7-400, SM 431
ANALOG INPUT MODULE
OPTIC. ISOLATED, 16 AI,
16 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST./
THERMOEL./PT100,ALARM,DIAGNOST.

6ES7952-0KH00- 0AA0

SIMATIC S7, MEMORY CARD
FOR S7-400, LONG VERSION,
5V FLASH-EPROM, 256 KBYTES

6ES7400-1JA01- 0AA0

SIMATIC S7-400, UR2 RACK,
CENTRALIZED AND DISTRIBUTED
WITH 9 SLOTS
2 REDUNDANT PS PLUGGABLE

6ES7400-1TA01- 0AA0

SIMATIC S7-400, UR1 RACK,
CENTRALIZED AND DISTRIBUTED
WITH 18 SLOTS
2 REDUNDANT PS PLUGGABLE

6ES7407-0KA02-0AA0

SIMATIC S7-400, POWER SUPPLY
PS407: 10A, WIDERANGE,
120/230V UC, 5V DC/10A


VUI LÒNG XEM ĐỦ LOẠT SẢN PHẨM
- MAIN CPU - DIGITAL AND ANALOG EXPANSIONS - MODULE MỞ RỘNG SỐ VÀ TƯƠNG TỰ
- MODULES MỞ RỘNG TRUYỀN THÔNG
- MODULES MỞ RỘNG ĐẶC BIỆT
- HMI
- PHỤ KIỆN KHÁC