MIKRO NX1000 ( Relay kết hợp quá dòng và chạm đất )

Nhà sản xuất : Mikro – Malaysia
– Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn
– Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED
– Cài đặt thông số bằng nút nhấn mềm
– Dòng dịnh mức : 5A .
– Nguồn cung cấp : 198 đến 265 V AC
– Reset bằng tay hoặc tự động ;  2 tiếp điểm ngõ ra có thể lập trình – Ghi lại giá trị sự cố trước đó.
– Cài đặt mức tác động thấp (Low-set)  :

     + Dòng quá tải: I> = (0.5A – 10A) (tức là 10% đến 200%).

+ Dòng chạm đất: Io> = (0.1A – 5A) (tức là 2% đến 100%).

+ Thời gian tác động: 5 đặc tuyến dòng-thời gian (IDMT) với TM = 0.05 -1. Hoặc thời gian xác định t> = (0.05s – 99s).

– Cài đặt mức tác động cao (High-set):

+ Dòng ngắn mạch:  I>> = (0.5A – 99.9A) ( tức là 10% đến 1998%) hoặc Vô hiệu.

+ Dòng chạm đất:  Io>> = (0.1A – 50A) (tức là 2%-1000%) hoặc Vô hiệu hóa (cài disable).

+ Thời gian tác động: xác định t>> = (0.05s – 2.5s).

– Kích thước (h x w x d): 96 x 96 x 110 mm

Danh mục: