MA202 SELEC

Nhà sản xuất : Selec – Ấn Độ

 • Đồng hồ đo dòng điện gián tiếp qua CT.
 • Hiển thị điện tử 4 số dạng LED 7 đoạn.
 • Cài đặt hệ số CT: 5~4000A.
 • Dãi hiển thị: 0~4960A.
 • Mạng kết nối: 1 pha 2 dây.
 • Nguồn cấp:
   • 240VAC ± 20% (50/60Hz).
   •  110VAC ± 20% ( 50/60Hz).
 • Bảo vệ mặt trước: IP65.
 • Kích thước mở lổ: 68x68mm.
 • Kích thước mặt: 72x72mm.
Danh mục: