MV305 SELEC (đồng hồ đo điện áp)

Nhà sản xuất : Selec – Ấn Độ

Đồng hồ đo điện áp

  • Hiển thị 3 số, dạng LED 7 đoạn
  • Dải hiển thị: 0 – 516V
  • Mạng kết nối: 1 pha 2 dây
  • Nguồn cấp: AC:
    • 240V AC ±20%, (50 / 60Hz)
    • 110V AC ±20%, (50 / 60Hz)
  • Bảo vệ mặt trước: IP65
  • Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm
Danh mục: